Instortbunker

Deze instortbunker wordt gebruikt in een verpakkingslijn voor het verwerken gereed product, m.u.v. die materialen welke een sterke neiging tot brugvorming vertonen.

Deze instortbunker wordt gebruikt in een verpakkingslijn voor het verwerken gereed product, m.u.v. die materialen welke een sterke neiging tot brugvorming vertonen. Bij een verpakkingsbunker worden minder hoge eisen gesteld aan eventuele schommelingen in de opbrengst. Daarnaast wordt de bunker toegepast in een menglijn voor het doseren van makkelijk lopende toeslagstoffen. Bij zware materialen wordt er een dakconstructie in de bunker geplaatst om de bunkerband te ontlasten. De opbrengst wordt geregeld met een frequentieregeling met een regelbereik van 1:10. De bunker is voorzien van twee schuine wanden.

Bunker is geschikt voor het verwerken van:

Verpakkingsbunker:
- Gereedproduct
- Potgrond
- Tuinturf

Doseerbunker:
- Zand
- Perliet
- Kleigranulaat