Uittrekbunker TU

Deze bunker is geschikt voor makkelijk lopend materiaal. De band onder de bunker trekt het materiaal uit de bunker.

Deze bunker is geschikt voor makkelijk lopend materiaal. De band onder de bunker trekt het materiaal uit de bunker. Met behulp van een schuif kan de opbrengst worden ingesteld. Voor materiaal wat hecht aan de bunkerwanden kan een klopper worden toegepast. Deze uittrekbunker heeft een beperkte doseercapaciteit en is daarom alleen geschikt voor het doseren van toeslagstoffen.

Bunker geschikt voor het verwerken van:
- Zand
- Perliet
- Kleigranulaat

De bunker kan uitgevoerd worden met verschillende opzetstukken, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Hierboven worden de mogelijke uitvoeringen weergegeven, tevens wordt de inhoud vermeld. Bunker geschikt voor het verwerken van materialen die geen brugvorming vertonen in de bunker, zoals granulaat en zand.