Volautomatisch water- doseersysteem

Een speciaal voor het bevochtigen van potgrond ontwikkeld volautomatisch waterdoseersysteem. Het doseersysteem wordt aangestuurd door het menglijn besturingssysteem Mix2000®.

Een speciaal voor het bevochtigen van potgrond ontwikkeld volautomatisch waterdoseersysteem. Het doseersysteem wordt aangestuurd door het menglijn besturingssysteem Mix2000®. De controle en aansturing vindt plaats middels het volume-dichtheidssysteem. Door het invoeren van de gewenste dichtheid per batch, wordt automatisch de benodigde hoeveelheid water gedoseerd. Hierdoor bereikt het eindproduct de ingegeven soortelijke massa.

In het recept wordt de gewenste soortelijke massa van het eindproduct ingegeven. De PC berekend nu de opbrengst van de waterpomp en het aantal benodigde waterkleppen. De tank, voorzien van automatische niveaubewaking, garandeert de benodigde watervoorraad waardoor de pomp op elk moment over de gewenste capaciteit kan beschikken. De tank wordt automatisch bijgevuld.