Menglijnbesturing

Het MIX Pro® programma is specifiek voor de potgrond industrie ontwikkeld en kan worden ingezet op menglijnen met maximaal 16 volume doseringen, 16 gravimetrische (op basis van gewicht) doseringen en 16 productielijnen (verpakking en/of bulk).

Het MIX Pro® programma is specifiek voor de potgrondindustrie ontwikkeld en kan worden ingezet op menglijnen met maximaal 16 volumedoseringen, 16 gravimetrische (op basis van gewicht) doseringen en 16 productielijnen (verpakking en/of bulk). De database van het programma kan een onbeperkt aantal recepten bevatten en wordt tevens gebruikt om alle productierapporten te archiveren, zodat deze direct opvraagbaar zijn. Verder kunnen bij de productierapporten de trendgrafieken van de verschillende doseringen worden opgeslagen, zodat deze ook na aflevering van het product kunnen worden geraadpleegd. Het MIX Pro® programma wordt voorzien van de lay-out van uw menglijn.

Blindschema
Op het blindschema wordt de actuele status van al uw procesonderdelen zichtbaar gemaakt. Bij een storing van een bepaalde bunker of transportband wordt dit direct zichtbaar door een rood vlak en een tekst op het storingsmelden scherm.

Instellingen
Vanzelfsprekend beschikt het MIX Pro® pakket over diverse hulpmiddelen om het de gebruiker zo eenvoudig mogelijk te maken. Zo zijn er voor de periodieke kalibratie van de weegbunkers specifieke hulpprogramma’s ontwikkeld om snel en nauwkeurig de weegbunkers te controleren en zo nodig te herkalibreren.

Microsoft Windows technologie
Het softwarepakket is ontwikkeld op basis van Microsoft Windows. Dit wil zeggen dat daarmee een volledige integratie met uw kantoorautomatisering gerealiseerd kan worden. Netwerkoplossingen en koppelingen met Microsoft Office programma’s als Excel en Acces zijn reeds gerealiseerd.

MIX Pro® specificaties
Het MIX Pro® softwarepakket kan gebruikt worden bij de meest geavanceerde menglijn types. Onderstaand tabel laat de maximum menglijn specificaties voor het MIX Pro® zien.