Nieuws

Slootweg
Knowledge
for growth

Snel wisselsysteem nu ook voor grofzeef

Een sterrenzeef is aan slijtage onderhevig, het uit te zeven materiaal speelt hierbij een belangrijke rol.

Slootweg
Knowledge
for growth

Anticiperen op voedingsvraagstuk

Slootweg bevindt zich in de wereld waar het voedingsvraagstuk een steeds belangrijkere plaats in neemt. De toenemende wereldbevolking en de maatschappelijke druk om deze menswaardig te voeden is hierbij een belangrijke driver. Daarnaast is er een versnelde ontwikkeling om met minder ruimtebeslag meer te kunnen kweken.