Anticiperen op voedingsvraagstuk

Slootweg bevindt zich in de wereld waar het voedingsvraagstuk een steeds belangrijkere plaats in neemt. De toenemende wereldbevolking en de maatschappelijke druk om deze menswaardig te voeden is hierbij een belangrijke driver. Daarnaast is er een versnelde ontwikkeling om met minder ruimtebeslag meer te kunnen kweken.

Hierdoor wordt het dan ook steeds belangrijker dat de basis van het groeiproces in uitstekende conditie verkeert. Dan gaat het om een goede verzorging van het uitgangsmateriaal en een juiste relatie tussen de verzorging en voeding van dit uitgangsmateriaal tot aan het moment van oogst. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van substraat waarbij mengen, zeven en verpakken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Daarnaast is er een trend van thuis tuinieren waardoor er een toenemende vraag is naar kwalitatief goede substraten. En hoewel hier sprake is van andere kwaliteitseisen in vergelijk met de professionele omgeving is ook hier een groeiende vraag naar substraat wat aansluit bij de hobbyeisen van de klant.

Slootweg ziet dan ook internationaal toenemende kansen in deze segmenten. Hierbij zien wij dat de eisen van de klant zich steeds meer in de richting van complete productielijnen bewegen en zij in hun investeringsoverwegingen in toenemende mate financieel worden gedreven.
Hierdoor wordt het belangrijk om adequate managementinformatie te kunnen leveren en productie-informatie te koppelen en te kunnen verwerken in bovenliggende systemen. Toenemende intelligentie zowel in besturing alsook verwerking, met o.a. goede receptuursturing, is van bijzonder groot belang.