Over Slootweg

Slootweg is een totaalaanbieder van meng- en verpakkingsinstallaties voor de substraat-, houtverwerkende- en recycling industrie. Wij zijn ingericht om uw installatie van concept tot realisatie als project aan te nemen en u daarbij maximaal te ontzorgen.

Familiebedrijf

Het familiebedrijf, opgericht in de jaren 30 met de handel in landbouwwerktuigen voor de agrarische industrie is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming die zich zowel nationaal als internationaal marktleider mag noemen in de substraatindustrie als het gaat om de levering van compleet computergestuurde menginstallaties.

De handel in machines heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het leveren van complete oplossingen waarbij de vele jaren ervaring van zeven, mengen, transporteren en verpakken van een grote diversiteit aan grondstoffen in onze consultancy goed tot zijn recht komt.

Naast een moderne engineeringsafdeling waar wij voor aanvang van de productie met 3D-modellen een nauwkeurige weergave kunnen geven van de geplande installatie en een eigen machinefabriek hebben wij ook een aantal strategische partners. Met deze strategie hebben wij altijd een passende oplossing voor u.

Slootweg en haar partners hebben oog voor onze omgeving en het milieu en wij zijn voortdurend in beweging om schonere, efficiëntere oplossingen te zoeken waarmee wij een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan onze planeet kunnen leveren.

Missie

Premier Tech Slootweg (Slootweg machinefabriek) doorloopt tussen augustus 2019 en december 2020 een traject (“Klaar voor de Toekomst”) in het kader van duurzame inzetbaarheid voor haar medewerkers. Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Slootweg stelt zich tot missie in de professionele productieomgeving in de focuslanden een koppositie in te nemen bij het ontwikkelen, leveren en onderhouden van systemen welke een relatie hebben met de landbouwsector. Criteria die hierbij door Slootweg worden gehanteerd hebben betrekking op:

- Samenwerking
- Kennis van zaken
- Hoog rendement
- Intelligente systemen
- Innovatie
- Hoge Kwaliteit
- Uitstekende service

In de relatie met onze klanten is het onze passie om hier concreet inhoud aan te geven. Dit leidt tot langdurige en intensieve samenwerking, waarbij Slootweg in het partnership, betrouwbaar en innovatief de rol van totaal-leverancier inneemt.

Slootweg is een dynamische, markt- en resultaatgerichte organisatie, met een gezonde "drive en fighting spirit". Alle medewerkers hebben respect voor elkaars kennis en kunde en zoeken actief de samenwerking op in de overtuiging dat dit een concurrentie-voordeel oplevert.